2019-07-11 Ragn-Sells upprör många

Har du problem med tömning av din tank eller sophämtningen? Det är många som fått problem med ovanstående ärenden. Ragn-Sells kommer inte på utsatt tid, ingen information och så börjar tanken bli full eller soptunnan överfull.

Vad gör jag?

De flesta ringer till Ragn-Sells och får en standard förklaring till varför man inte följt det avtal man har. Bil trasig och lite personal men tanken är fortfarande full.

För tillfället har man två mindre bilar plus en extern bil som utför arbetet. Reservdelar till den trasiga bilen skall vara på gång enligt uppgift.

Väljer jag att beställa en akuttömning finns det plötsligt en bil ledig? Om inget annat fungerar så fungerar säkert faktureringen som då kanske skickar en fet faktura.

Finns det andra lösningar?

  • Skriv ett mail till  Kommun@Vallentuna.se  och skriv i ämnesraden t.ex. Sophämtning Älgeby alt Tömning av tank i Älgeby. Berätta att Ragn-Sells inte hållit sitt avtal. När man skulle kommit och att tanken är full. Kommunen kan beordra Ragn-Sells att åtgärda detta.
  • Har du fått en extra påslag för att man inte kommit på utsatt tid och du fått betala för ”akuttömning”. BETALA INTE! Bestrid fakturan och skriv varför du var tvungen ”akutbeställa” att Ragn-Sells kom och tömde tanken. Skicka även detta till Vallentuna kommun som då kommer att hantera ärendet och du slipper kanske kostnaden för akuttömningen.                                                                                                                                                                        / Jerker