2019-07-12 Parkeringsförbud

Vi har nu fått parkeringsförbud på alla vägar och vändplaner inom vårt område.

Det krävs parkeringstillstånd för våra medlemmar när man parkerar på p-platserna vid badplatserna.

Älgebyvägen-Björnmossevägen finns denna skylt och att det är Estate Parkering AB som övervakar området.

Skären Södra (Björnmossevägen) står denna skylt.

Skären Norra hittar du denna skylt.

Även Hoven har fått skylt att det krävs p-tillstånd.

OBS! Det är parkeringsförbud på alla vägar och vändplaner och står man på dessa kan man få parkeringsböter. Parkeringstillstånden gäller endast då man parkerar vid parkeringarna vid ovanstående badplatser.

Information om när och hur man gör för att få parkeringstillstånd återkommer vi inom kort med.

Styrelsen Älgeby Samfällighetsföreing