2019-07-22 Stöld av farthinder

Jag har tidigare varnat för att natten mellan söndag och måndag brukar det hända en del saker. Tyvärr bekräftade natten mellan den 21 och 22 juli detta påstående.

Någon/Några som troligtvis varit bilburna har tillgripet två (2) farthinder som låg på Älgebyvägen vid infarten till nr 11-23. Detta blir extra kostnader för våra medlemmar/föreningen.

Längd: 1800 mm, Bredd: 300 mm, Höjd: 56 mm, Vikt: 22 kg

Styrelsen är intresserad av iakttagelser i samband med stölden eller fordon som setts i närheten av platsen under natten.

Stölden är polisanmäld!

Styrelsen Älgeby Samfällighetsförening / Jerker