2019-09-03 UPPDATERING Asfaltering av fartgupp

Inom kort kommer arbetet med att justera de asfalterade farthindren att göras. Tillverkning av en mall för att ”våra” farthinder skall få samma utseende som nedanstående bild är under tillverkning.

Till dess kör försiktigt!

Styrelsen Älgeby Samfällighetsförening