2019-08-28 Medlemsavgiften

Medlemsavgiften fastställdes på stämman till följande:

–  Avd Väg 1.500 kr/andel

– Avd Vatten 750 kr/andel.

Stämman beslutade att senaste inbetalningsdag för utdebitering skall vara 2019-08-31 då beloppet skall finnas på föreningens bankgirokonto.

Förra året fick styrelsen mycket extraarbete eftersom flera betalningar inte kom in i tid. Det blev ytterligare kostnader för att skicka ut påminnelser. Några påminnelser kommer därför inte att skickas ut i år utan ärendet kommer att skickas till Kronofogdemyndigheten med extra kostnader (600 kr) för fastighetsägaren.

Styrelsen Älgeby Samfällighetsförening