2019-08-28 Begränsad framkomlighet på torsdag

På torsdag mellan ca 16:00 till 18:00 blir det mycket begränsad framkomlighet på Älgebyvägen och Skärenvägen. Stundtals helt avstängt kortare stunder. Asfaltering av nya farthinder.