2019-10-03 Stulen båt?

Jag skrev om en båtstöld för ca en månad sedan då en stulen båt från Långsjön anträffades i Hoven ommålad med blå färg.

Nu har en ny båt anträffats i Hoven och även denna är ommålad med blå färg.

Eventuellt kan även denna båt vara stulen och därför söker vi ägaren till båten. Kontakta styrelsen om du vet något.

Styrelsen Älgeby Samfällighetsförening / Jerker