2019-12-03 Se till era båtar

Vattenståndet i Skären har gått från mycket lågt till extremt högt.

Se till era båtar så att de inte blir förstörda under vintern. Skall även tilläggas att isen har lagt sig på hela Skären.

Text & Foto: Jerker Jansson