2019-12-15 Nu räcker det

Vattennivån i Skären fortsätter att stiga och förhoppningsvis nått sitt högsta nivå.

På bilder ser vi en sten som under sommarens torka var helt torrlagd. Till höger i bilden ser vi även en kätting som troligtvis kommer från den flotte som någon/några flyttade under sommaren.

Badstranden vid Skären södra har mycket av sanden sköljts ut i Skären. Nu måste man nästan ha båt för att ta sig ut på badbryggan.

Utloppet från Skären är översvämmat och vattnet rinner både över fördämningen och vid sidan om bäckfåran.

Text & Foto: Jerker Jansson