2021-01-21 INFO OM SOPHÄMTNING

Ragn-Sells har meddelat att man har problem att ta sig upp för backarna på nedanstående vägar. Svårt att hålla dessa farbara för deras stora bilar när vädret växlar snabbt.

  1. Älgebyvägen 47-55  (väldigt brant och går ej att vända)
  2. Älgebyvägen 25-35  (väldigt brant men det brukar gå att köra upp)
  3. Björnmossevägen 60-68  (väldigt brant svårt att vända)

Därför vill man att fastighetsägarna drar ned sina soptunnor till närmaste korsning.

F.K. Vi kommer att sanda tidigt i morgon (22/1).

Älgeby Samfällighetsförening / Jerker