2021-02-03 UPPDATERING Vintervägunderhåll

2021-02-03

Prioritering av vintervägunderhållet (plogning & sandning) görs enligt nedanstående:

  1. Infartsvägen från Rialavägen till Älgebyv/Björnmossev
  2. Björnmossevägen, Skärenvägen och Älgebyvägen
  3. Vägar med branta backar
  4. Övriga vägar

Det är viktigt att ingen parkerar fordon så att det hindrar vintervägunderhållet.


2021-01-28  Plogning av vägarna kommer att ske under natten till den 29/1

———————————————–

Tidigt på torsdag morgon (14/1) kommer vägarna att plogas.

Nijas kommer inom kort börja ploga vägarna eftersom regnet har gjort att dom blivit väldigt spåriga. Den packade snön har smält och bilarna sjunker igenom.

Han börjar med asfaltvägarna och skall sedan prova att ploga grusvägarna.

Man har ”hotat” med minusgrader i morgon bitti så om ni kommer in i era bilar så kör försiktigt om ni skall lämna Älgeby.

Styrelsen / Jerker