2021-01-30 Skären

Micke Frölund från Tomtägarföreningen meddelar att ett försök till skridskobana på Skären har gjorts. Just nu är det dock för lite is på vissa ställen, ca 5 cm. När det har fryst på lite mer så kommer det gå att åka skridskor både på Hoven och Skären.