2021-03-16 Vintervattnet är nu igång igen

Arbetet i pumphuset med att byta ut gammalt material är nu klart och vintervattnet skall nu fungera igen. Samfälligheten kommer genomföra en upprustning av pumphuset med start 15:e mars. Då kommer också vattnet vid vinterpumparna stängas av. Renoveringen kommer att ta några dagar men förhoppningen är att vintertappställena skall ha vatten veckan efter. Arbetet påbörjades som planerat den 15 mars.

Styrelsen