2021-03-14 Dike mot Ekskogen

Nu är diket mot Ekskogen från Älgebyvägen 13 åtgärdat och nu rinner vattnet igen.

Tack Göran för bilderna