2020-03-30 Valborgsmässofirandet inställt

P.g.a.rådande läge har Tomtägarföreningen fattat beslutet att ställa in årets firande av Valborg.

Ordf Mikael Frölund / Älgeby Tomtägarförening