2020-05-28 Valberedningen söker frivilliga

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsearbete i Älgeby Samfällighetsförening? Eller känner du någon annan som du kan föreslå?

Kontakta mig, Anett (anaben@gmail.com), eller Liza (070-855 8921) för mer information. Du kan också mejla direkt till styrelsen (Samfalligheten@Algeby.se).