2020-06-08 Badmintonbana

Micke Frölund har fixat till en badmintonbana på Björnmossegärdet som är öppen för alla. Det finns även en 2 kilometers slinga för den som gillar att löpa i anslutning till badmintonbanan.