2020-06-29 Snökäppar utställda

Föreningen har placerat ut snökäppar för att märka ut cementrör längs med vägarna. Snart kommer maskiner som skall rensa sly i vägrenen och snökäpparna markerar ställen de skall undvika.

Styrelsen