2020-07-14 Fotbollsmål

Micke Frölund har satt upp ett fotbollsmål på Björnmossegärdet som en fastighetsägare skänkt till föreningen. Öppet för alla att använda.