2020-08-11 Kommande arbete under Augusti

Styrelsen har planerat följande arbete som skall utföras under Augusti.

  • Ta bort träd som ligger i skogen bakom pumphuset efter Alfrida.
  • Slå diken en andra gång och ta bort träd som kan falla över vägen.

Styrelsen