2020-10-12 Eldning vid majbrasan

Vi har fått tillstånd från Vallentuna kommun att bränna upp det ris som ligger vid majbrasan. Eldning kommer genomföras i flera omgångar under november månad.

Styrelsen