2012-08-14 Kräftfiske

Det har inkommit uppgifter till styrelsen att någon eller några försöker att fiska kräftor i Skären vid flera tillfällen. Frågan om kräftfiske var senast uppe i samband med stämma 2008. Medlemmarna fattade då beslutet att det tidigare beslutet att ALLT kräftfiske i Hovern och Skären inte är tillåtet.

Se bifogad fil: Kräftfiske 2012-08-14

Styrelsen Älgeby Samfällighetsförening

Lämna ett svar