2013-01-03 Mycket att göra

Vallentuna Elverk har sedan julafton haft mycket att göra eftersom en massa träd har fallit för de stora snömängder som lagt sig på träden. En del träd har man varit tvungen att fälla för att få ned grenar som legat på elledningarna.

Här fäller man ett träd som låg över högspänningsledningen som går mellan Björnmossevägen och Skärenvägen.
Det var två tappra pojkar från Vallentuna Elverk som berättade att man varit i Älgeby vid flera tillfällen den senaste tiden för att frilägga elledningarna.

Man berättade att man hade arbetat i stort sett dygnet runt för att vi skall få vår efterlängtade el till våra hus i Älgeby. Därför vill vi framför ett stort tack för att ni lyckats hålla våra hus med el under jul och nyår.

Foto: Jerker Jansson

Lämna ett svar