2013-06-22 Skadegörelse vid badplatsen vid Skären

Några ungdomar har campat vid badplatsen vid Skären (Björnmossevägen) och detta har dragit till sig ett flertal ungdomar från området. Tyvärr har man haft det dåliga omdömet att elda på sandstranden och dessutom kastat in glasflaskor i elden. Några glasflaskor har gått sönder och veden som man eldat med kommer från tre björkar som man huggit ned. Några från styrelsen och även några boende konfronterade ungdomarna som fick städa upp efter sig. Se bilder från stranden genom att klicka på länken:
Älgeby – Badplatsen vid Skären 2013-06-21–22
// JerkerJ

Lämna ett svar