2013-07-15 BEVATTNINGSFÖRBUD

Det har inkommit uppgifter att det finns fastighetsägare som vattnar sin gräsmattor och det kan innebära att vissa fastigheter kan bli utan vatten.

STYRELSEN VILL PÅPEKA ATT DET INTE ÄR TILLÅTET ATT VATTNA SINA GRÄSMATTOR MED FÖRENINGENS GEMENSAMMA VATTEN.

VATTENSPÅRIDARE

Lämna ett svar