2013-01-14 Information

AVLOPP
I samband med ”uppgradering” av avlopp som mynnar ut på samfällighetens mark så önskar styrelsen att man skriver en begäran så kommer styrelsen (normalt) att tillstyrka detta.

MEDLEMSAVGIFT
På det senaste årsmötet beslöt stämman att höja avgiften ”Debiteringen avd. väg höjdes till 1250 kronor/andel”.

ANDELSTAL
Styrelsen har fått flera frågor vad andelstal är och därför vill vi förklara detta.
– Andelstal 1 gäller för den som använder fastigheten på sommaren
– Andelstal 2 gäller för den som bor i fastigheten året om
På grund av de höga avgifterna att ändra andelstal kommer styrelsen att göra detta endast två gånger om året, juni och december.

NÄSTA STYRELSE 
– blir söndagen den 27 januari 2013 kl 10.00.

Har du eventuella ärenden önskar styrelsen ha dessa senast en vecka före styrelsemötet.

Styrelsen Älgeby Samfällighetsförening

Lämna ett svar