Extra föreningsstämma 2012-04-21

Tomtägarföreningen hade extra föreningsstämma den 21 april 2012 och anledningen var att Nijas Hopic kommer att överta driften av Stallet.
Tomtägarföreningen – Extra föreningsstämma 202-04-21 Protokoll

Styrelsen Tomtägarföreningen

Lämna ett svar