2013-01-27 Styrelsemöte

Styrelsen har i samband med styrelsemöte behandlat följande frågor:

Vatten
På Björnmossevägen finns en kran som det under en längre tid runnit vatten ur, trots att föreningens sommarvatten är avstängt. Troligen är det så att någon som har eget vatten och inte har någon backventil, är ansluten till föreningens vatten. Det innebär att det privata vattnet trycks ut i föreningens ledningssystem. Det kan innebära att våra ledningar sprängs sönder av kylan.

Plogning och sandning
Styrelsen vill påpeka att vårt område är ett fritidsområde och det innebär att man inte kan ställa samma krav på plogning och sandning som man gör i en stad.
– Plogning av genomfartsleder sker vid behov
– Plogning av övriga vägar sker i andra hand
– Sandning sker på ena sidan av de större vägarna
– Sandlådor kommer att inventeras och kan eventuellt flyttas
– Det är inte tillåtet att ta sand ur våra sandlådor till privat mark

Gatubelysning
Vår gatubelysning kommer att bytas ut till ledlampor och anledningen är att den typen av lampor som vi har kommer att utgå under 2014. Beräknad start för detta arbete kommer att ske i mars-april.

Träd och sly
När snön låg på träden tidigare i vinter så var det flera träd som knäcktes eller låg på våra elledningar och det innebar stor risk för strömavbrott. Därför kommer styrelsen att se över detta under våren och underrätta berörda fastighetsägare.

Utlåning av magasinet
Bokning av magasinet sker genom att man tar kontakt med Leif Tennhage eller Jerker Jansson. Man skall vid bokning deponera 500 kr och då man lämnar tillbaka nyckeln får man tillbaka 400 kr.

Översyn av ordningsregler
Styrelsen kommer att se över våra ordningsregler under våren.

Styrelsen Älgeby Samfällighetsförening / genom Jerker Jansson

Lämna ett svar