Om Älgeby

Fakta om området
Älgeby ligger i Vallentuna kommun norr om Stockholm. Området består till största delen av fritidshus men här finns även ett växande antal permanentboende familjer.

Älgeby samfällighetsförening
Samfällighetföreningen ansvarar för drift och underhåll av vägarna och vattenledningarna till alla fastigheter som är anslutna, vi ser också till att vi har trevliga badplatser och att skogen som hör till området håller sig frisk så att den kan fortsätta att vara en plats för rekreation för alla. Vi försöker även bevara ett öppet landskap och upplåter ängarna till betesmarker för hästar. Den löpande verksamheten sköts av en styrelse som tillsätts av medlemmarna vid årsmötet.

Älgeby tomtägarförening
Tomtägarföreningen ser till att vi har ett stort utbud av aktiviteter för alla åldrar. Ett bra sätt att inte missa roliga saker som händer under året är att ta för vana att regelbundet titta in i på hemsidan.

Karta

Karta över Älgeby – rev 2005-05

Lämna ett svar