2017-07-06 Stallet

Nytt avtal med Nijas Hopic har tecknats av föreningarna och gäller till 2022-03-14.

Tomtägarföreningens avtal gäller för stallet
Avtal mellan Tomtägarföreningen – Nijas Hopic för perioden 2017-2022

Samfällighetsföreningens avtal gäller för betes- och åkermark.

Klicka på nedanstående länk för att läsa mera om Annika och Nijas Hopic som är de som kommer att driva Stallet.
Presentation av Annika Nijas 2012-05-31

//Jerker

Lämna ett svar