Älgeby Samfällighetsförening

STYRELSE FÖR 2017-04-01—2018-03-31
Ordförande: Jerker Jansson
Vice ordförande: Leif Tennhage
Sekreterare: Gudrun Jansson
Kassör: Göran Nilsson
Ledamot: Genny Nilsson
Ledamot: Jenny Klingspor
Ledamot: Alf Hansson
Suppleant: Stephen Morrison
Suppleant: Kersti Holmberg

KONTAKT
För att komma i kontakt med styrelsen kan du skicka e-post till följande adress
Samfalligheten@Algeby.se
Det går även att skriva ett vanligt brev till
– Älgeby Samfällighetsförening
– 186 97 Brottby
Jerker Jansson, ordförande 076-416 66 67
Leif Tennhage, vägansvarig 073-340 02 12

NÄSTA STYRELSEMÖTE
– Söndagen den 18 februari 2018
Har du eventuella ärenden önskar styrelsen ha dessa senast 10 dagar före styrelsemötet.

VATTENÄRENDE HANDLÄGGES AV
– Micke Frölund, 076-266 70 44

VALBEREDNING FÖR 2017-2018
Anett Benten, sammankallande
Liza Johansson
John Waldolf

Kommentera