Älgeby Samfällighetsförening

STYRELSE FÖR 2020-04-01—2021-03-31

Jerker Jansson – Ordförande

Michael Klingstedt – Vice ordförande och sekreterare

Claudia Antonela Sas – Kassör

Leif Karlsson – Ledamot

Gudrun Jansson – Ledamot
       

Jonas Ekstedt – Ledamot, huvudansvarig avd. Vatten

Pierre Warfwinge – Ledamot

Marie Lindström – Suppleant

Liza Johansson – Suppleant

KONTAKT
För att komma i kontakt med styrelsen kan du skicka e-post till följande adress
Samfalligheten@Algeby.se
Det går även att skriva ett vanligt brev till
– Älgeby Samfällighetsförening
– 186 97 Brottby

Jerker Jansson, ordförande 076-416 66 67

NÄSTA STYRELSEMÖTE
Söndagen 2020-09-20
Har du eventuella ärenden önskar styrelsen ha dessa senast 10 dagar före styrelsemötet.

VATTENÄRENDE HANDLÄGGES AV
– Mikael ”Micke” Frölund, 076-266 70 44

VALBEREDNING FÖR 2020-2021
Vakant

MEDLEMSUPPGIFTER

För att uppdatera medlemsregistret med t.ex. nya kontaktuppgifter så kan man skicka följande formulär ifyllt till styrelsen via mejl.

Lämna ett svar