Älgeby Samfällighetsförening

STYRELSE FÖR 2019-04-01—2020-03-31

Ordförande:                       Jerker Jansson
Vice ordförande:               Anders Pettersson
Sekreterare:                       Gudrun Jansson
Kassör:                                Claudia Antonela Sas
Ledamot:                            Anders Johansson          Avd Väg – Huvudansv
Ledamot:                            Jonas Ekstedt                  Avd Vatten – Huvudansv
Ledamot:                            Alf Hansson                         Ansv – Vatten
Suppleant:                          Marie Lindström
Suppleant:                          PierreWarfwinge
          Ansv Väg

KONTAKT
För att komma i kontakt med styrelsen kan du skicka e-post till följande adress
Samfalligheten@Algeby.se
Det går även att skriva ett vanligt brev till
– Älgeby Samfällighetsförening
– 186 97 Brottby
Jerker Jansson, ordförande 076-416 66 67
Anders Johansson, vägansvarig, 070-248 55 57                                                     Jonas Ekstedt, vattenansvarig, 072-047 06 62

 – NÄSTASTYRELSEMÖTE
– Söndagen den 2019-07-
Har du eventuella ärenden önskar styrelsen ha dessa senast 10 dagar före styrelsemötet.

VATTENÄRENDE HANDLÄGGES AV
– Mikael ”Micke” Frölund, 076-266 70 44

VALBEREDNING FÖR 2019-2020
Anett Benten, sammankallande
Liza Johansson

Lämna ett svar