2017-06-06 Underhållsplan för vägar

Styrelsen har tagit fram en underhållsplan för våra vägar. Dokumentet är som säkert alla vet något som styrelsen arbetar efter men kan ändras på av olika orsaker.
Underhållsplan – Björnmossevägen 2017
Underhållsplan – Björnmossevägen, Karta inkl text

Underhållsplan – Skärenvägen 2017
Underhållsplan – Skärenvägen, Karta inkl text

Underhållsplan – Älgebyvägen 2017
Underhållsplan – Älgebyvägen, Karta inkl text