Stadgar för Älgeby Samfällighetsförening

Samfällighetsföreningens stadgar antogs vid stämma 2017-09-16 och registrerades hos Lantmäteriet 2018-01-26. Du kan se dessa genom att klicka på nedanstående länk:
Älgeby Samfällighetsförening – Stadgar

Lämna ett svar