Älgeby Samfällighetsförening – Protokoll från årsmöten

Här finner du protokoll från årsmöten som Älgeby Samfällighetsförening har haft de senaste åren. Undertecknat protokoll finns även på våra anslagstavlor för det senaste årsmötet.

Protokoll från Älgeby Samfällighetsförenings ordinarie stämma 2021-08-22:


Protokoll för Älgeby Samfällighetsförenings extra stämma 2021-06-12:

Protokoll från Extra Föreningsstämma 2021-06-12