Älgeby Tomtägarförening

Älgeby Tomtägarförening – Styrelse för 2020-04-01—2021-03-31

Ordförande:                       Maud Malmgren   073-516 24 56
Sekreterare:                       ?
Kassör:                               ?
Ordinarie ledamot:           ?
Ordinarie ledamot:           ?

Suppleant:                          ?

Revisor:                              ?

KONTAKT
För att komma i kontakt med styrelsen kan du skicka e-post till följande adress
Tomt@algeby.se

Det går även att skriva ett vanligt brev till:

Älgeby Tomtägarförening
186 97 Brottby

Lämna ett svar