Älgeby Tomtägarförening

Älgeby Tomtägarförening – Styrelse för 2019-04-01—2020-03-31

Ordförande:                       Mikael Frölund
Sekreterare:                       Andreas Pettersson
Kassör:                               Peter Lundgren
Ordinarie ledamot:          Kristina Ljungblom
Ordinarie ledamot:           Tuija Bohman

Suppleant:                          Anett Bentén  (Avgått 2019-08-21)

Revisor:                              Mona Uhlan

KONTAKT
För att komma i kontakt med styrelsen kan du skicka e-post till följande adress
Tomt@algeby.se

Det går även att skriva ett vanligt brev till:

Älgeby Tomtägarförening
186 97 Brottby

Lämna ett svar