Älgeby Tomtägarförening

Älgeby Tomtägarförening – Styrelse för 2017-04-01—2018-03-31
Ordförande: Tony Wallin
Sekreterare: ?
Kassör: ?
Ordinarie ledamot: Kristina Ljungblom
Ordinarie ledamot: ?
Suppleant: ?

KONTAKT
För att komma i kontakt med styrelsen kan du skicka e-post till följande adress
Tomt@algeby.se
Det går även att skriva ett vanligt brev till
– Älgeby Tomtägarförening
– 186 97 Brottby

Valberedning:
? (samankallande)
?

Kommentera