Älgeby Tomtägarförening – Protokoll från årsmöte

Här finns protokoll från Älgeby Tomtägarförenings årsmöten.

Älgeby Tomtägarförening – Årsmöte 2021
Älgeby Tomtägarförenings årsmöte hölls söndagen den 22 augusti 2021 i Älgebygården. Se protokollet genom att klicka på nedanstående länk.

Älgeby Tomtägarförening – Årsmöte 2020
Älgeby Tomtägarförenings årsmöte hölls lördagen den 25 juli 2020 i Magasinet. Se protokollet genom att klicka på nedanstående länk.

Älgeby Tomtägarförening – Årsmöte 2020-07-25 Protokoll

Älgeby Tomtägarförening – Årsmöte 2019
Älgeby Tomtägarförenings årsmöte hölls lördagen den 15 juni 2019 i Magasinet och det var 25 närvarande medlemmar.
Se protokollet genom att klicka på nedanstående länk.

Älgeby Tomtägarföreningen – Årsmöte 2019-06-15, Protokoll

Älgeby Tomtägarförening – Årsmöte 2018
Älgeby Tomtägarförenings årsmöte hölls lördagen den 9 juni 2018 i Magasinet och det var 34 närvarande medlemmar.
Se protokollet genom att klicka på nedanstående länk.
Älgeby Tomtägarföreningen – Årsmöte 2018-06-09, Protokoll

Älgeby Tomtägarförening – Årsmöte 2017
Älgeby Tomtägarförenings årsmöte hölls lördagen den 17 juni 2016 i Magasinet och det var 20 närvarande medlemmar.
Se protokollet genom att klicka på nedanstående länk.
Älgeby Tomtägarförening – Årsmöte 2017-06-17, Protokoll

Älgeby Tomtägarförening – Årsmöte 2016
Älgeby Tomtägarförenings årsmöte hölls lördagen den 18 juni 2016 i Magasinet och det var 21 närvarande medlemmar.
Se protokollet genom att klicka på nedanstående länk.
Älgeby Tomtägarförening – Årsmöte 2016-06-18, Protokoll

Älgeby Tomtägarförening – Årsmöte 2015
Älgeby Tomtägarförenings årsmöte hölls lördagen den 13 juni 2015 i Magasinet och det var ca 13 närvarande medlemmar.
Se protokollet genom att klicka på nedanstående länk.
Älgeby Tomtägarförening – Årsmöte 2015-06-13, Protokoll

Älgeby Tomtägarförening – Årsmöte 2014
Älgeby Tomtägarförenings årsmöte hölls lördagen den 14 juni 2014 i Magasinet och det var ca 20 närvarande medlemmar.
Se protokollet genom att klicka på nedanstående länk.
Älgeby Tomtägarförening – Årsmöte 2014-06-14, Protokoll

Älgeby Tomtägarförening – Årsmöte 2013
Älgeby Tomtägarförenings årsmöte hölls lördagen den 15 juni 2013 i Magasinet och det var 22 närvarande medlemmar.
Se protokollet genom att klicka på nedanstående länk.
Älgeby Tomtägarförening – Årsmöte 2013-06-15, Protokoll
Se bilder från årsmötet genom att klicka på nedanstående länk:
Älgeby Samfällighetsförening – Årsmöte 2013-06-15

Lämna ett svar