Hej och välkommen

Älgeby ligger i Vallentuna kommun norr om Stockholm. Området består till största delen av fritidshus men här finns även ett växande antal permanentboende familjer.

Foto Marie Lindström