Risupplag stängt fram tills Årsmötet 2022.

Vi har idag, 27 januari, helt tömt risupplaget.

Vi har tyvärr upptäckt sopor som inte hör hemma på risupplaget, några exempel på vad som lämnats är armeringsjärn, färghinkar, plaströr och diverse virke. Då detta försvårar och fördyrar hanteringen så kommer Risupplaget vara STÄNGT tills att Årsmötet har behandlat upplagets fortsatta handhavande och syfte.

Älgebys medlemmar kommer på Stämman att kunna besluta vad som ska hanteras och därmed vilka kostnader som föreningen är villig att hantera.

Tills dess så hänvisar vi bortforsling av Ris, Stammar o dyl till Löt eller Hagbys Återvinningscentraler. Där kan man med fördel också slänga övrigt grovavfall.

Mvh Styrelsen

Armeringsjärn som förstört flismaskin.