Sommarvatten

Tjälen ligger djupt i år, vattnet kommer därmed slås på senare än vanligt. Förra året kunde det sättas igång tidigare än normalt. Normalt är omkring 1 maj.