Uppdatering sommarvatten

Goda nyheter, tjälen har noterats försvinna även på de sista delarna omkring Skärenvägen. Sommarvattnet planeras därmed att sättas på under mitten av nästa vecka (10-12 maj).