2020-06-08 Medlemsuppgifter

Samfälligheten för ett medlemsregister för att kunna nå ut med information till samtliga medlemmar. Om du är nyinflyttad så ta kontakt med styrelsen på mejladressen samfalligheten@algeby.se och bifoga dina kontaktuppgifter i formuläret länkat nedan.

Styrelsen