2021-05-24 Ägarbyte

Du som säljer eller har köpt fastighet i Älgeby skall anmäla detta till styrelsen som är skyldig att upprätta ett medlemsregister. Se föreningens stadgar där detta framgår av § 4 enligt nedan:

MEDLEM, MEDLEMS SKYLDIGHET
– Ändrat andelstal anmäls till styrelsen för Älgeby Samfällighetsförening
– För att underlätta föreningarnas ägar- och adress-register ska förändringar, som berör ägarförhållande och/eller postadresser anmälas till:
– Älgeby Samfällighetsförening, 186 97 Brottby eller via e-post: Samfalligheten@Aigeby.se

Blankett finns under fliken A-K-T-U-E-L-L-T.

Styrelsen