2018-03-30 Välbesökt hemsida

Här kommer lite statistik över besök som föreningens hemsida haft under 2016 – 2018.
2018 – 4.705 besök Januari
2017 – 5.792
2018 – 2.449 besök Februari
2017 – 4.549
2018 – 3.236 besök Mars (-30/3)
2017 – 5.757
2017 – 4 974 besök April
2016 – 1.833
2017 – 3.310 besök Maj
2016 – 5.312 (något är fel för den 13 och 14 maj)
2017 – 4.191 besök Juni (många besök midsommarhelgen)
2016 – 3.869
2017 – 6.388 besök Juli
2016 – 2.474
2017 – 5.132 besök Augusti
2016 – 2.357
2017 – 3.070 besök September
2016 – 2.662
2017 – 3.601 besök Oktober
2016 – 3.259
2017 – 5.084 besök November
2016 – 2.928
2017 – 4.708 besök December
2016 – 6.272

= Ca 57.900 besök på hemsidan 2017 ökning med ca 25.600 besök från föregående år
= Ca 32.300 besök på hemsidan 2016.

// Jerker