2018-04-09 Tidtabell för sophämtning

Sophämtning för fritidsboende startar 27 april och slutar 12 oktober (vecka 41).

Har man tömning var 14:e dag så kommer man 13 gånger (27/4, 11/5, 25/5, 8/6, 22/6, 6/7, 20/7, 3/8, 17/8, 31/8, 19/9, 28/9 och 12/10).
Uppgifterna på Vallentuna Kommuns hemsida är felaktiga och detta har påtalats och man lovar att rätta dessa.