2018-05-12 Information om Sommarvatten

Hela Skärenvägen har avstängt sommarvatten mellan 19.30 till ca 20.00 för att åtgärda en vattenläcka enl Micke.

Innan vi satte på sommarvatten mätte vi vattennivån i föreningens 54 meter djupa borrhål. Vattennivån stod ca 2 meter under marknivån. När vattnet stått på ca 2 timmar hade nivån gått ned till 18 meter och där kunde man se att vattnet forsade in i borrhålet.

Björnmossevägen
Omkring kl 10.oo har Micke fått igång Björnmossevägen men det finns en mindre läcka som tills vidare får vara kvar. Det krävs inköp av material för att åtgärda detta.

Skärenvägen
Det finns fortfarande en vattenläcka på Skärenvägen som vid senare tillfälle kommer att åtgärdas. Alla har nu sommarvatten.

Älgebyvägen
Nu har Micke även fått igång samtliga fastigheter på Älgebyvägen.

STORT TACK MICKE för allt arbete du lagt ned för att alla skall få sommarvatten.Foto: Jerker Jansson