2018-04-29 Gul Skunkkalla blommar nu

Många har säkert sett de vackra blommor som nu blommar men många vet säkert inte vad de heter.

Foto: Jerker Jansson
Gul skunkkalla är en storvuxen kallaväxt som trivs i våtmarker och längs med vattendrag. Arten introducerades i Sverige genom trädgårdshandel, främst för användning i trädgårdsdammar.
Gul skunkkalla är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bl.a. är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen. Plantera den inte i din trädgård eller nära vattendrag. Gräv bort förvildade bestånd av gul skunkkalla och förhindra spridning av arten. Växten sprids med fröer.