2018-05-01 Nedskräpning och Skadegörelse

Tyvärr har någon eller några haft det dåliga omdömet att kasta ut sopor vid postlådorna i korsningen Älgebyv-Skärenv.

Dessutom har någon under kvällen/natten mot 1:a maj förstört asfalten utanför Skärenvägen 1. Någon eller några borde uppmärksammat detta så att den som gjort detta får stå för kostnaderna att återställa asfalten.

Här ser man däcksrester och spår i asfalten

Det är uppenbart att man hållit på en stund för t.o.m. korden från däcken ligger kvar på platsen.


Det är två hål i asfalten som är ca 10 cm djupa så det borde hörts ganska långt när man gjorde detta. Styrelsen är tacksam för den eller de som sett något att höra av sig och naturligtvis kommer man att förbli anonym.