2018-05-20 Information om sommarvatten & felanmälan

Micke har uppmärksammat att fortfarande är det stort uttag av sommarvatten. Uttaget är så stort att pumpen inte får upp rätt tryck och det innebär att det kan finnas fastigheter som blir utan vatten. Vi hade mycket vatten i borrhålet när vi satte på sommarvatten men vi har inte obegränsad tillgång till vatten.
RESPEKTERA ATT DET INTE ÄR TILLÅTET ATT BEVATTNA GRÄSMATTOR.

Det får inte bli så att vi måste stänga av sommarvatten för samtliga fastigheter som man gjort i Sättra.

FELANMÄLAN
Micke vill att ni i stället för att ringa skickar ett SMS till hans mobil 0762667044 med följande uppgifter:
– Namn och mobilnummer (om det är hemligt)
– Beskriv skadan
– Plats för skadan.