2018-06-17 Uppsättning av farthinder

Det har inkommit flera klagomål på att några framför sina bilar på vara vägar med allt för hög hastighet. Därför har styrelsen köpt in 4 st farthinder som kommer att läggas ut på olika ställen. Hindren är lätta att flytta varför de kommer att flyttas runt på vägarna.