2018-06-18 Anmäl skador till Trafikverket

Det är viktigt att ”alla” anmäler skador till Trafikverket i första hand på Rumsättravägen och Rialavägen.

Vill du anmäla fel, skador eller hinder som kräver omedelbar åtgärd?
Ring 0771-921921 (öppet dygnet runt)

Annars anmäler man skador via Trafikverkets formulär som du hittar genom att klicka på nedanstående länk:
Anmäl skador på väg